Kredi kartı ve taksit seçeneklerimiz ile ödeme kolaylığı..

Ana Sayfa | Konut | Anadolu Hizmet Konut

Anadolu Hizmet Konut

Anadolu Hizmet Konut

Ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, kapı ve camlarında ortaya çıkabilecek hasarlar ve bunun dışında çok çeşitli konularda, günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca sizlere sunulan çağdaş bir "acil ve ek hizmetler" paketidir.

Anadolu Hizmet, Konut poliçesi sahibi müşterilerimizin yararlandığı bir yardım hizmetleri paketidir. Konutunuzda karşılaşabileceğiniz istenmeyen, ancak bazen kaçınılmaz olan durumlarda tek bir telefonla aşağıda sizlere özetini sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanızı sağlar.

Anadolu Sigorta olarak dileğimiz bu hizmetlere hiç ihtiyacınızın olmamasıdır. Ancak olması halinde de bir telefonunuz yeterli olacaktır.

Acil Hizmetler

Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler Tablo'da belirtilen limitlere kadar 'Acil Hizmet' teminatının kapsamı dahilindedir.

Su/Sıhhi Tesisat Tamiri

Sigortalı konutta su vanasından başlayıp musluklara kadar olan sabit tesisatı ile kalorifer tesisatındaki borularda ya da sıhhi tesisattaki (pis su giderleri) sızma, çatlak ve kırılma sonucunda su sızdırması nedeniyle yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dahil) teminat kapsamındadır.

Anadolu Hizmet kapsamında tıkanma sonucu geri tepme yapan, sızıntı yapan, çatlayan veya kırılan tesisat borularının açılması veya ihtiyaç halinde kırım yapılarak değişim işlemleri ile aşağıdaki haller de teminata dahil olup, tıkanan tesisat borusunun açılması için kırım yapılması gereken durumlarda kırılan bölgenin kapatılması işlemleri ise Anadolu Hizmet kapsamı dışındadır.

* Temiz su tesisatında oluşacak tıkanmanın açılması
* Sigortalı konuta ait olan kanalizasyon ve pis su tesisatındaki tıkanmaların açılması

Su/sıhhi tesisat arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

  1. Musluk, pisuvar muslukları, ve bunun gibi her türlü armatürün tamiri ve değiştirilmesi,
  2. Her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı ev eşyasında meydana gelen hasarın giderilmesi (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile),
  3. Su borularına bağlı her türlü elektrikli ev eşyası (çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, şofben, hidrofor, brülör, kombi vb.) veya klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları ile bunlara bağlı sıhhi malzemenin değişimi tamiri veya montajı,
  4. Konuta ait olmayan ancak konut içinden geçen genel su veya sıhhi tesisatın tamiri,
  5. Komşuya ait su/sıhhi tesisattaki arızalar ve bunun sonucu sigortalıya ait konutta oluşan hasarlar,
  6. Konuta ait olmayan kanalizasyon veya pis su tesisatlarındaki tıkanmalar,
  7. Konut içindeki sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri teminat kapsamı dışındadır.

Elektrik Tesisatı Arızalarının Tamiri

Sigortalı konuta ait, elektrik sigortasından elektrik anahtarına kadar olan tesisatta ya da sigortalı konutun elektrik tesisatındaki bir arıza veya hata nedeniyle apartmanın elektrik panosunun çalışamaz duruma gelmesi halinde tesisatı tekrar çalışır hale getirmek için yapılacak acil tamirler (işçilik, ulaşım ve malzeme dahil) teminat kapsamındadır.

Elektrik tesisatı arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

  1. Ana tesisata girmeyen ve aksesuar olarak kabul edilen elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy, avize, priz vb. kısımlar,
  2. Elektrikle çalışan ısıtıcı ev elektrikli eşyaları (televizyon, radyo, video, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası, bilgisayar sistemleri, kesintisiz güç kaynakları-UPS vb.) veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri,
  3. Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise,

Çilingir/Anahtar İşleri Tamiri

Kapının açılması sırasında, herhangi kazai bir sebeple veya hırsızlık sonucu sigortalı konut içine girişi sağlayan kapıdaki kilitte meydana gelebilecek hasar, konuta ait anahtarın çalınması, kırılması veya kaybedilmesi sonucu, konutun emniyetsiz bir halde olması durumunda, bu tür tesisatın şartlarının böyle bir teminatı mümkün kıldığı durumda, konutu daha ileri bir hasar veya zarara karşı korumak amacıyla veya konuta girilememesi durumunda, kapıyı açmak ve sigortalıyı güvenli bir şekilde eve sokmak üzere yapılması gerekli acil tamirat, teminat kapsamındadır.

Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.