Kredi kartı ve taksit seçeneklerimiz ile ödeme kolaylığı..

Ana Sayfa | Araç | Anadolu Hizmet Kasko

Anadolu Hizmet Kasko


BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI NEDİR ?

Şirketimiz uygulamasında Kasko Teminatı, Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Artan Mali Sorumluluk Sigortası, Hukuksal Koruma Sigortası, Anadolu Hizmet Teminatı, Anadolu Mini Onarım Teminatı ile isteğe bağlı olarak Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası'nı kapsayan paket Birleşik Kasko Sigortası olarak adlandırılmıştır.SİGORTA KAPSAMIKasko Teminatı: Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi; Sigorta konusu aracın, sigortalının iradesi dışında ani ve harici tesirler neticesinde gerek hareket gerekse durma halinde iken sabit veya hareketli bir cismin araca çarpması, devrilmesi düşmesi ve yuvarlanması gibi kazalar sonucu ortaya çıkacak maddi zararlar; Üçüncü kişilerin kötü niyetle veya muziplikle araca verecekleri zararlar; Araçta yangından, inflaktan yada bunların söndürülmesine çalışılmasından kaynaklanan maddi zararlar; Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda oluşacak maddi zararlar Kasko teminatı kapsamındadır. 

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Teminatı: Motorlu kara taşıtlarında seyahat eden ve poliçede sayıları belirtilmiş bulunan yolcular ile sürücü ve yardımcılarının, araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelecek bir kaza sonucunda ölüm veya sürekli sakatlık hali ile tedavi masrafları, poliçede yazılı limitlere kadar Koltuk ferdi kaza sigortası teminatı kapsamındadır. 

Artan Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı: Motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara verilen zararların, Trafik sigortası limitlerinin üstünde kalan kısmı poliçede belirtilen limitler dahilinde Artan mali sorumluluk sigortası teminatı kapsamındadır. 

Hukuksal koruma sigortası: Motorlu aracın işleteni, sahibi, kiracısı yada aracı kullanan sürücüsünün, o aracı kullanmasından dolayı meydana gelen hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde ortaya çıkan masrafları Hukuksal koruma teminatı kapsamaktadır.