Kredi kartı ve taksit seçeneklerimiz ile ödeme kolaylığı..

Acil yardım teminatı Nedir?

1- ARAÇLA İLGİLİ TEMİNATLAR

Araçla ilgili teminatlar Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde geçerlidir.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ve 1.6 maddelerinde açıklanan teminatlar Daimi İkametgahtan itibaren geçerlidir; diğer teminatlar ise Daimi İkametgahtan 25 km. uzakta yürürlüğe girer. Oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi, benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi, ikame araç ve yedek parça temini hizmetleri sadece Türkiye ve K.K.T.C.'de geçerlidir.

1.1 Aracın Bulunduğu Yerden Kurtarılması ve En Yakın Yetkili veya Anlaşmalı Servise Çekilmesi: Aracın hareketsiz kalmasına yol açan veya güvenli sürüşü engelleyen arıza durumunda en yakın yetkili veya anlaşmalı servise, kaza durumunda ise bu kitapçıkta belirtilen limite kadar Lehdarın tercih ettiği yetkili veya anlaşmalı servise nakli temin edilir.

Aracın devrilmesi, yan yatması veya başka bir seviyeye düşmesi durumunda, aracın çekilerek veya vinçle bulunduğu yerden kurtarılarak yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde temin edilir.

Bu teminat kapsamında aracın tamir masraflarına ilişkin herhangi bir meblağ ödenmez.

1.2 Oto Kapı Kilit Hizmeti: Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücreti karşılanır.

Bu hizmet, poliçede ismi yazılı Sigortalıdan direkt talep gelmesi halinde sağlanır. Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalıya aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda ise, aracın en yakın tamirciye nakli bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde temin edilir.

1.3 Lastik Değiştirilmesi Hizmeti: Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirilmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderilir. Bu hizmet dahilinde işçilik masrafları karşılanır, malzeme masrafları ise Sigortalı tarafından ödenir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde ise, aracın en yakın tamirciye nakli bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde temin edilir.

1.4 Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi Hizmeti: Aracın benzininin bitmesi durumunda, aracın en yakın benzinciye çekilmesi bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde temin edilir.

1.5 Aracın Arızalanması, Çalınması veya Kaza Nedeniyle İkamet ve Seyahat: Aracın arızalanması veya kaza durumunda, aşağıdaki masraflardan biri karşılanır. Aracın çalınması halinde ise, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, araç çalındıktan 24 saat sonra aşağıdaki masraflardan biri karşılanır.

1.5.1 Lehdar/Lehdarların Konaklaması: Aracın aynı gün tamir edilememesi halinde, aracın onarımı süresince azami 3 güne kadar bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde otel masrafları (standart oda+kahvaltı) ödenir.

1.5.2 Lehdarın/Lehdarların İkametine Dönüşü/Seyahate Devamı: Tamir süresinin arızalanmayı veya kazayı izleyen 48 saati aşması halinde, Lehdarların Daimi İkametgaha dönüşlerinde meydana gelen seyahat masrafları ödenir. Lehdarların seyahate devam etmek istemeleri halinde ise, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masrafları, Daimi İkametgaha dönüş masraflarını aşmamak kaydıyla ödenir.

1.5.3 Seyahate Devam Amacıyla Kiralık Araç: Tamir süresinin arızalanmayı veya kazayı izleyen 48 saati aşması ve Lehdarların seyahate devam etmek için benzer bir araç kiralamak istemeleri halinde, Lehdar sayısı sınırlaması olmaksızın mümkün olabilen durumlarda bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde kiralık bir araç temin edilir.

1.6 İkame Araç: Bu hizmet, poliçenizin ön yüzünde 'Anadolu Hizmet ve İkame Araç teminata dahil edilmiştir.' ifadesinin bulunması kaydıyla geçerlidir.

Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalı araçta meydana gelen, kasko poliçesi kapsamında ve aşağıdaki koşullarda ikame kiralık araç verilir. Aynı yardım olayı için, 1.5.3. ve 1.6 maddelerindeki hizmetlerden biri verilecektir.

KOŞULLAR

1. İkame kiralık araç hizmeti, kaza sonucu meydana gelen hasarlar için sigortalı aracın serviste onarım ihtiyacı oluştuğu durumlarda verilecektir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez. (Kaporta, karoseri ve tampon üzerindeki çizikler, göçükler veya Anadolu Mini Hasar Onarım Hizmeti kapsamındaki onarımlar gibi)
2. İkame kiralık araç, hasarlı aracın servisteki onarım süresinin 3. maddeye göre yapılacak tespitinin 48 saati geçtiği durumlarda (Pazar günleri hariç) verilir.
3. Aracın tamir süresinin tespiti ve ikame aracın süresi, ikame araç hizmetini sağlayan firma, tamiratı gerçekleştirecek olan tamirci ve eksperin onayı doğrultusunda karşılıklı mutabakat ile sağlanır.
4. Tamiratın mutabık kalınan süreden kısa sürmesi durumunda ikame araç iade edilecektir.
5. Araç sahibine karşılıklı mutabık kalınan tamir süresi ile ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün kadar (7 gün) ve yılda en fazla iki kez mümkün olabilen durumlarda rent a car firmasının filosunda bulunan araçlardan sigortalı aracın özelliklerine en yakın ve en fazla C sınıfı olmak üzere ikame araç sağlanır.
6. Hizmet sağlayıcı tarafından bölgedeki anlaşmalı mevcut rent a car şirketlerinin araç temin edebildiği ölçüde hizmetin verilmesi ve ikame araç organizasyonu gerçekleştirilir.
7. Sigortalı, Daimi İkametgah ili dışında iken kaza geçirip ikame kiralık araç alırsa, süre bitiminde aracı Daimi İkametgah'ında teslim edebilir. Bunun dışındaki durumlarda, ikame araç, aracın tamir edildiği serviste veya aracın tamir edildiği servisin bulunduğu ildeki veya ilçedeki ilgili rent a car firmasının bir ofisinden teslim alınır ve teslim edilir.
8. İkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç kiralama şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi veya mail order formu imzalatılacaktır. Boş kredi kartı slibi veya mail order formu kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında rent a car firması tarafından müşteriye iade edilmektedir).
- Trafik cezaları,
- Yakıtın eksik teslim edilmesi,
- Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar,
- Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan ticari kayıplar
9. Araç sahibi tamir süresi ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün limitini aştığı takdirde, limit üstü bedel Araç Sahibi'nden direkt tahsil edilir.

İkame kiralık araç hizmeti, hasarın gerçekleştiği yerin Daimi İkametgah'a uzaklığına bakılmaksızın tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dahilinde sağlanır.

İSTİSNALAR

1. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi poliçesinin kapsamadığı hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu sonucunda, hasarın kapsam dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten sonra ortaya çıkar ise kiralama ücreti sigortalıdan tahsil edilecektir.
2. İlgili kazaya bağlı olmayan estetik tadilatlar, onarımlar, periyodik bakımlar için geçen süreler teminat dışıdır.
3. Aracın kaza dışında herhangi bir neden ile hareketsiz kalması teminat dışıdır.
4. Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar Sigortalı tarafından karşılanır.
5. Bu poliçeye ait genel istisnalar ikame kiralık araç teminatı için de geçerli olacaktır.
6. Otocam, ototeyp hasarları nedeniyle veya aracın tam hasara (pert) uğraması, çalınması hallerinde ikame araç temin edilmeyecektir.
7. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez. (Kaporta, karaseri ve tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi)
8. Anadolu Mini Onarım hizmeti kapsamındaki onarımlar esnasında ikame araç temin edilmez.

UYARI

Kredi kartı bilgilerinizin yukarıda bahsedilen durumlar dışında kulanılmasından kaynaklanan sorumluluk ikame kiralık aracı sağlayan araç kiralama firmasına aittir.

1.7. Onarılan ya da Bulunan Aracın Nakli ile Emanet ve Muhafazası: Aracın arızalanması veya kaza durumunda yapılacak tamirin, aracın 72 saatten fazla hareketsiz kalmasını gerektirmesi halinde veya aracın çalınması ve Lehdarın hırsızlığın meydana geldiği yeri terk etmesinden sonra bulunması halinde, araç onarıldıktan veya bulunduktan sonra aşağıdaki masraflardan biri karşılanır. Ancak tamirat masraflarının aracın piyasa rayiç değerini aşması halinde, bu madde çerçevesinde herhangi bir masraf ödenmez.

1.7.1. Aracın İkamet Yerine Nakli
Aracın Lehdarın Daimi İkametgahına nakil masrafları veya aracı Daimi İkametgaha götürmek için Lehdarın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde ödenir.

1.7.2. Aracın Emanet ve Muhafazası
Onarılan veya bulunan aracın emanet ve muhafaza masrafları bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde ödenir.

1.8. Profesyonel Sürücü Temini: Sürücünün aracı kullanmasını imkansız kılacak bir hastalığa yakalanması, bir kaza geçirmesi veya vefatı halinde ve araçta yolculuk eden yolculardan hiçbirinin sürücünün yerini alamaması durumunda, aracı kullanarak araçta bulunanları Daimi İkametgaha veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edilir.

1.9. Yedek Parça Temini ve Ulaştırılması Organizasyonu: Aracın hareketini sağlayacak herhangi bir yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunması ve gönderilmesi organize edilir. Bu teminat kapsamında temin edilen yedek parçanın maliyet masraflarına ilişkin herhangi bir meblağ ödenmez. Temin edilen yedek parçanın nakliye masrafları ise bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde karşılanır. Yedek parça temini ve ulaştırılması hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dahilinde sadece yedek parçanın ulaştırılması organize edilir.

1.10. Yolda Onarım Amacıyla Yardım Aracı Gönderilmesi: Araç arıza nedeniyle hareketsiz kaldığında, Şirket, sigortalı aracın yol kenarında onarımı için mümkün olabilen hallerde ve ilgili araç marka yetkili servislerinin bu hizmeti sağlayabilecek teşkilata sahip olması koşuluyla gerekli organizasyonu yapacaktır.

Lehdar, Şirket ile yol yardım anlaşması olan araç markalarının yetkili servislerine ait mobil yardım aracının olay yerine ulaşımına ilişkin 50 km'ye kadar herhangi bir yol ücreti ödemez. Şirket ile yol yardım anlaşması olmayan diğer araç markaları için, Şirket tarafından yol ücretinin Lehdar tarafından ödenmesi koşuluyla sadece organizasyon yapılır.

Yetkili araç servisi talep edildiği esnada müsait değil ise, ya da yol yardım anlaşması olmayan bir servis ise bu teminatla ilgili sorumluluk, yardım aracı gönderilmesi teminatı hariç, aracın çekilmesi ve kapsam dahilinde olduğu durumlarda diğer teminatlar ile sınırlı olacaktır.

Lehdarın alarm merkezi ile yapacağı ilk görüşme esnasında, arızanın yol kenarında tamir edilebileceği anlaşılırsa yerinde tamir için Şirket ile yol yardım anlaşması olan markalara ait Yetkili Araç Servisi gönderilecek, aksi takdirde Şirket tarafından aracı çekmek maksadıyla doğrudan çekici gönderilecektir. Şirket, Yetkili Araç Servisi'nin olay yerine maksimum 50 Km/ye kadar tek yön ulaşım ücretini karşılar. Araç yol kenarında tamir edilemediği takdirde de aracın çekilmesi hizmeti verilecektir.

Bu menfaat kapsamında, malzeme ve yedek parça bedellerine ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.

1.11. Yolda Onarım: Anadolu Hizmet operasyon merkezi tarafından yolda onarım maksadıyla olay yerine gönderilen görevli yardım aracının yetkili teknisyeni, sigortalı aracın arızasının yol kenarında onarılabilecek ve aşağıda listelenen sistemlerden ve arıza tiplerinden biri olup olmadığını değerlendirecektir. Görevli teknisyen arızaya ilişkin araştırması sonrasında tespit ettiği sigortalı araca ait arızayı, bu teminat kapsamındaki koşulları sağlaması şartıyla mümkün olabilen durumlarda tamir edecek veya geçici olarak çalışır hale getirecektir. Geçici olarak çalıştırmak, görevli teknisyenin aracın onarımının servis ortamında gerçekleşmesi için yaptığı bir ön müdahaledir, onarım anlamı taşımaz, aracın en yakın servise giderek uygun cihaz ve ekipmanlar ile onarımının sağlanması gerekmektedir. Şirketin servis ortamındaki hiçbir onarıma ilişkin sorumluluğu yoktur.

Şirket hizmeti poliçede ismi yazılı Sigortalıdan Anadolu Hizmet'e direkt talep gelmesi halinde ve bu hizmet kapsamında oluşabilecek 1 saate kadar işçilik masraflarını en fazla 100 TL limite kadar karşılayacaktır. Hizmetin toplam tutarının belirtilen limit üzerinde olması halinde Sigortalı limit üstü bedeli ile oluşabilecek yedek parça vb. diğer masrafları hizmeti sağlayan firmaya direkt olarak ve nakden yapar. Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.

Sigortalının şirketin haberi olmaksızın Şirketin bu hizmeti sağladığı anlaşmalı hizmet sağlayıcıları veya anlaşmalı olmayan başka hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla operasyon merkezini aramadan önce başlatmış olduğu onarım faaliyetleri bu teminat kapsamında kabul edilmeyecektir.

Yol kenarında limitler dahilinde yapılan geçici onarım sonrasında yapılacak tamiratlardan ve bu tamiratlardan ortaya çıkacak masraflardan şirket sorumlu değildir.

Hizmet poliçenin geçerlilik süresi içerisinde yılda en fazla 2 kez sağlanır.

Üretici firma veya farklı bir garanti sistemine dahil olan ve bu sistemler dahilinde sunulan hizmeti almak için geçerli koşullara sahip araçlar için bu teminat kapsamında hizmet verilmeyecektir.

1.12. Kısa Mesafeli Yolcu Taşıma ve Transfer Hizmetleri: Sigortalının talebi üzerine ve belirli bir süre öncesinden haber vermesi suretiyle, şehir içerisindeki taksi kullanımı ihtiyacına alternatif olabilecek kısa mesafeli yolculukları veya havaalanı transferleri özel otomobiller ve şoförler vasıtasıyla mümkün olabilen durumlarda organize edilecektir. Hizmete ilişkin maliyetler Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

1.13. Araç Trafik Muayene İşlemlerinin Organize Edilmesi: Şirket, Sigortalının operasyon merkezini arayarak talep etmesi üzerine sigortalı aracın trafik muayene işlemlerini sadece İstanbul, İzmir, Ankara il merkezlerinde güvenilir trafik müşavirliği şirketleri ile organize edecektir.
a. Sigortalı hizmete ilişkin resmi masraflar ile hizmet bedelini 'Anadolu Hizmet' anlaşmalı hizmet birimine nakit olarak ödeyecektir.
b. Sigortalı aracın trafik muayenesinin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan resmi ve resmi olmayan evraklar, işlemler ile sigortalı araca ait teçhizatın tam ve eksiksiz olmasından Sigortalı sorumludur.
Araç, Sigortalının belirttiği adresten teslim alınır. Sigortalı tarafından araç ve gerekli dokümanlar (ruhsat, trafik poliçesi, egzoz pulu ) ' Anadolu Hizmet' anlaşmalı hizmet birimine teslim edilir. (Araç içerisinde reflektör, ecza çantası, yangın söndürme cihazı, çeki halatı, yedek lastik vb. gibi gerekli görülen alet, edevat eksiksiz ve kullanılabilir olmalıdır.)
a. Sigortalı, görevlendirilen bir şoför vasıtasıyla aracın teslim alınmasını, trafik muayenesine götürülmesini ve gerigetirilmesini isteyebilir(Sadece binek ve hafif ticari araçlar geçerlidir). b. b. Veya aynı işlemlerin görevlendirilen bir çekici vasıtasıyla yapılmasını isteyebilir(Sadece binek ve hafif ticari araçlar geçerlidir).
c. Ayrıca, Sigortalı aracını trafik muayene istasyonuna kendisi getirebilir, bu durumda görevlendirilmiş bir kişi tarafından karşılanarak, kendisine işlemlerin yürütülmesinde yardımcı olabilir.

* Hizmete ilişkin tahmini resmi masraflar ve hizmet bedeli (değişebilir)

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ
Otomobil, hafif ticari araç: 123,90 TL
Motorsiklet, takma motorlu bisiklet: 63,70 TL

ARACIN ADRESTEN TESLİM ALINMA ÜCRETLERİ :
Şoför yada çekici ile teslim alma ücreti: 112,00 TL (Sorumluluk poliçesi dahil)
Check up muayene: 40,00 TL
Egsoz muayene: 21,00 TL.

2. KİŞİSEL TEMİNATLAR

Kişisel teminatlar, Daimi İkametgahtan 25 km. uzakta olunması ve seyahatin birbirini izleyen 60 günü aşmaması kaydıyla dünyanın her yerinde geçerlidir.

2.1 Hastalık veya Yaralanma Sonucu Nakil: Lehdarın hastalanması veya yaralanması durumunda, ambulans veya refakat eden doktor ve Anadolu Hizmet doktoru tarafından en uygun kabul edilecek herhangi bir nakil aracı ile uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya Daimi İkametgaha nakli temin edilir.

Bir tıbbi merkezden diğerine nakil, ancak Lehdarın bulunduğu tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekibin olmadığı durumlarda sağlanır ve Lehdarın naklinin gerçekleştirilebilmesi için tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor aranır.

2.2 Lehdarın Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgaha Nakli: Lehdarın bu poliçe kapsamındaki hastalık ve yaralanma sonucu gerçekleştirilen tedavisinin sona ermesi durumunda, Lehdarın ambulans veya refakatçi doktor ve Anadolu Hizmet doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgaha nakli temin edilir. Lehdarın naklinin gerçekleştirilebilmesi için tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor aranır.

2.3 Eşlik Eden Lehdarların Nakli: Lehdarlardan birinin hastalığı veya yaralanması nedeniyle planlanan seyahatin sürdürülememesi halinde, seyahate eşlik eden Lehdarların Daimi İkametgahlarına ya da ilgili hastaneye nakil masrafları ödenir.

Seyahate eşlik eden Lehdarlardan birinin 15 yaşından küçük bir çocuk olması ve kendisine eşlik edecek herhangi birinin bulunmaması halinde, kendisine Daimi İkametgahına veya hastanenin bulunduğu yere seyahati sırasında eşlik etmek üzere bir refakatçi temin edilir.

2.4 Sigortalının Aile Üyelerinden Birinin Seyahati/Konaklaması: Lehdarın beş günden fazla hastanede kalmasının gerekmesi halinde, yakın bir aile üyesinin hastanenin bulunduğu yere kadar seyahat masrafları ve bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı) ödenir.

2.5 Yakın Bir Aile Üyesinin Ölümü Nedeniyle Seyahatin Yarıda Kesilerek Geri Dönülmesi: Lehdar tanımına uyan yakın bir aile üyesinin Daimi İkamet Ülkesinde ölümü nedeniyle, Lehdarın seyahatini yarıda kesmek zorunda kalması halinde, Daimi İkametgaha dönüşü organize edilir. Bu teminat, sadece, Lehdarın asıl seyahat için kullanmayı seçtiği taşıma araçlarını kullanamadığı durumlarda devreye girer.

Seyahate eşlik eden Lehdarlardan birinin 15 yaşından küçük bir çocuk olması ve kendisine eşlik edecek herhangi birinin bulunmaması halinde, kendisine Daimi İkametgahına seyahati sırasında eşlik etmek üzere bir refakatçi temin edilir.

2.6 Lehdarın Yurtdışında Yaralanması veya Hastalanması Nedeniyle Sağlık Yardımı Sağlanması: Lehdarın Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması halinde, bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun reçetelendirdiği ilaçların masrafları ödenir.

2.7 Yurtdışında Yaralanma/Hastalık Nedeniyle Kalışın Uzaması: Lehdarın Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması sonucu kalışının uzaması halinde, Daimi İkamet Ülkesi dışında kalış süresinin uzamasına söz konusu hastalık veya yaralanmanın neden olduğunun ilgili doktor tarafından belgelenmesi kaydıyla, Lehdarın otel veya diğer konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı) bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde karşılanır.

2.8 Ölen Lehdarın Cenazesinin İkametgaha Nakli: Lehdarın vefatı halinde, cenazenin defnedilmek üzere Daimi İkamet Ülkesindeki defin yerine nakli bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde organize edilir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dışındadır.

2.9 Ölen Lehdara Eşlik Edenlerin Nakli: Lehdarın vefatı halinde, seyahate eşlik eden Lehdarların defin yerine veya Daimi İkamet Ülkesine dönüşü bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde organize edilir. Bu teminat, sadece, Lehdarların asıl seyahat için kullanmayı seçtiği taşıma araçlarını kullanamadığı durumlarda devreye girer.

Seyahate eşlik eden Lehdarlardan birinin 15 yaşından küçük bir çocuk olması ve kendisine eşlik edecek herhangi birinin bulunmaması halinde, kendisine Daimi İkametgahına seyahati sırasında eşlik etmek üzere bir refakatçi temin edilir.

2.10 Lehdara İlaç Gönderilmesi İçin Düzenleme Yapılması: İlgili doktor tarafından acil ibaresiyle reçetelendirilmiş ve Lehdarın seyahat ettiği yerde bulunmayan ilaçların Lehdara gönderilmesi işlemi organize edilir. Teminat, sadece ilaçların ulaştırılmasından ibarettir.

2.11 İkamet Yerindeki Hasar Nedeniyle Lehdarın Geri Dönmesi : Daimi İkametgahın yangın, patlama veya hırsızlık (zorla içeri girilerek) sonucunda oturulamaz hale gelmesi, ya da daha fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle Lehdarın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Lehdarlardan birinin Daimi İkametgaha dönüş masrafları ödenir. Bu teminat, sadece, Lehdarların asıl seyahat için kullanmayı seçtiği taşıma araçlarını kullanamadığı durumlarda devreye girer.

2.12 Acil veya Gerekli Mesajların Gönderilmesi: Lehdarın talebi üzerine, yukarıda 2.1'den 2.11'e kadar sıralanan maddeler kapsamındaki konular ile ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesi sağlanır.

3. BAGAJ TEMİNATLARI

Bagaj teminatları, seyahatin birbirini izleyen 60 günü aşmaması kaydıyla Daimi İkametgah Ülkesi hariç tüm dünyada geçerlidir.

3.1 Bagajın ve Şahsi Eşyaların Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması: Kaybolan bagajların bulunabilmesi için gereken raporların hazırlanmasında yardım sağlanır ve/veya gereken görüşmelere iştirak edilir. Bagajın bulunması halinde, bulunan bagaj Daimi İkametgaha veya seyahat için planlanan yere gönderilir.

3.2 Tarifeli Uçuşlarda Bagajın Kaybı: Tarifeli yurtdışı uçuşlarında kaybolan bagajın, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde Lehdarın, acil kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için yapmış olduğu masraflar, orjinal faturaların ve havayolunun kayıp raporunun gönderilmesi koşuluyla bu kitapçıkta belirtilen limite kadar karşılanır.

4. HUKUKSAL YARDIM TEMİNATLARI

Hukuksal Yardım teminatları, araçla yapılan seyahatlerde karşılaşılabilinecek olayları kapsamak üzere sadece sigortalı aracın içindeki Sigortalıya veya Daimi Sürücüye uygulanır ve bu teminatlar Türkiye hariç Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde geçerlidir.

4.1 Hukuksal Savunma: Aracın bir kazaya karışması halinde, kazadan doğan cezai suçlamalara karşı savunma masrafları bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde ödenir.
4.2 Hukuksal İşlemlerde Kefalet ve Giderler

4.2.1 Ceza Davalarında Yasal Gider ve Harcamalar: Aracın karıştığı trafik kazalarından doğan ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için yurtdışındaki mahkemeler tarafından Lehdardan talep edilen kefalet ücreti bu kitapçıkta belirtilen imitler dahilinde borç olarak yetkili mercilere yatırılır.

4.2.2 Ceza Davalarında Kefalet: Aracın karıştığı trafik kazaları nedeniyle yapılan cezai duruşmalarda, Daimi Sürücünün geçici olarak salıverilmesini temin etmek için talep edilen kefalet ücreti bu kitapçıkta belirtilen limitler dahilinde borç olarak yetkili mercilere yatırılır.
Lehdar 5.2.2 maddesi çerçevesinde yapılan ödemeleri geri ödemekle yükümlüdür.

5. BİLGİ VE ORGANİZASYON SERVİSİ

Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Anadolu Hizmet tarafından sağlanır, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalının isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

5.1 Turistik Bilgiler: Sigortalının isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri, sağlık koşulları, seyahat acenteleri, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi sağlanır.

5.2 Yol, Kaza ve Hava Durumu Bilgileri: Sigortalının talebi üzerine Türkiye'de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlanır.

5.3 Sağlık Kuruluşları ile İlgili Bilgiler: Sigortalının talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları sağlanır, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılır.

5.4 Ulaşım Araçları ile İlgili Bilgiler: Sigortalının talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, araç kiralama şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri sağlanır, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılır.

5.5 Döviz Kurları Bilgileri: Sigortalının talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri sağlanır.

5.6 Restoranlar ve Eğlence Merkezleri Hakkında Bilgi: Sigortalının talebi üzerine restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi sağlanır ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılır.

5.7 Konaklama ile İlgili Bilgi: Sigortalının talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi sağlanır ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılır.

5.8 Kültürel Aktiviteler Hakkında Bilgi: Sigortalının talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler sağlanır ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılır.

5.9 Hayvan Bakımı ile İlgili Bilgiler: Sigortalının talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler sağlanır ve mümkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılır.

5.10 Özel Günler İçin Organizasyon: Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi sağlanır ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılır.
5.11 Yaşlılar ve Çocuklar İçin Bakım Hizmetleri: Sigortalının talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilir ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılır.

5.12 Tercüme Hizmetleri: Sigortalının talebi üzerine tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi sağlanır ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılır.

5.13 Çiçek Gönderme Hizmetleri: Sigortalının talebi üzerine Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılır.

5.14 Diğer Bilgi Hizmetleri: Sigortalının talebi üzerine jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vb. kurumların telefon ve adres bilgileri sağlanır.

KOŞULLAR

1. Herhangi bir talep halinde, Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalının veya
Lehdarın bu poliçenin koşullarına uymuş ve uymakta olmaları koşuluna bağlıdır.
2. Poliçe kapsamındaki talepler için Lehdar;
a. Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri almalı,
b. İstenen menfaatleri bildirmek için Şirkete en kısa zamanda telefon etmeli,
c. Şirkete gerekli tüm bilgiyi temin etmeli,
d. Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmamalıdır.

İSTİSNALAR

1. Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan kaynaklanacak vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:
a. Bu poliçe kapsamında talepte bulunan Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,
b. Her türlü nihai kayıp,
c. Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar (kasko teminatına dahil değilse),
d. Terörizm, isyan ve ayaklanmalar (kasko teminatına dahil değilse),
e. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
f. Nükleer radyoaktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
g. Araç sürücüsünün;
- İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,
- Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
h. Aracın taşıma kapasitesi ve kurallarına uygun olmayacak şekilde yolcu, hayvan veya yüktaşınmasının kısmen veya tamamen hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,
i. Araçta taşınan petrol ürünleri veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
j. Bir Lehdarın aşağıdakilere katılması:
- Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
- Sportif faaliyetler,
- Suç hareketleri,
- Bahisler,
k. Lehdarın kasıtlı hareketleri,
l. Alkol, uyuşturucu, zehirli maddeler veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
m. Daha önceden mevcut olan herhangi bir tıbbi durum, intihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalığı, hamilelik veya doğum yapma,
n. Protez, gözlük, kontakt lens, işitme cihazları veya suni organlar,
o. Akut olmayan diş tedavileri, acil olmayan rehabilitasyon tedavileri,
p. Estetik tedavileri, aşılanma.
2. Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
a. Aracın her türlü onarım masrafları,
b. Lehdar tarafından veya Lehdar yararına Şirketin ön izni alınmaksızın sağlanan her türlü yardıma ilişkin masraflar,
c. Daimi İkamet Ülkesinde tıbbi yardım.

TANIMLAR

Sigortalı Kişi:
1. Poliçenin adına düzenlendiği, aracın sahibi
2. Aracın sahibinden farklı ise, aracın daimi sürücüsü

Daimi Sürücü: Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla poliçede ismen belirtilen bir ya da iki kişi

Lehdar: Sigortalı Kişi, sigortalı Kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, 17 yaş ve altındaki çocukları, ebeveyni Aracın kazaya uğraması halinde, araçta bulunan diğer kişiler.

Araç: Şoför ile veya şoför olmaksızın kiralanmaması, toplu mal ya da insan taşımacılığında kullanılmaması ve ağırlığının 3500 kg.'ı aşmaması kaydıyla, poliçede tanımlanan araç

Daimi İkamet Ülkesi: Poliçenin düzenlendiği ülke (Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Türkiye Cumhuriyeti'nde düzenlenen poliçeler için sadece Türkiye Cumhuriyeti daimi ikamet ülkesi kabul edilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen olaylarda temin edilecek hizmetlerin yurtdışı kapsam ve limitleri geçerlidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen poliçelerde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti birlikte daimi ikamet ülkesi olarak kabul edilir ve bu iki ülkede temin edilecek hizmetlerde yurtiçi teminat limitleri esas alınır.

Daimi İkametgah: Lehdarın Daimi İkamet Ülkesinde bulunan evi veya ikametgahı; tüzel kişiler için ise, firma merkezinin ticaret sicil belgesinde yer alan faaliyet adresi
Arıza: Aracın hareketsiz kalmasına yol açan veya güvenli sürüşü engelleyen elektrik veya mekanik arıza

Kaza: Aracın hareketsiz kalmasına yol açan veya güvenli sürüşü engelleyen karayolu trafik kazası ya da dışarıdan kaynaklanan ani ve şiddetli bir neden (yangın, hırsızlık gibi) sonucunda meydana gelen tahribat

ANADOLU HİZMET TEMİNATLARI LİMİTLER (TL)
1. Araçla İlgili Teminatlar
1.1 Aracın Bulunduğu Yerden Kurtarılması ve En Yakın Yetkili veya Anlaşmalı Servise Çekilmesi
Aracın Bulunduğu Yerden Kurtarılması
1.640
Aracın En Yakın Yetkili veya Anlaşmalı Servise Çekilmesi
1.000
1.2 Oto Kapı Kilit Hizmeti
Anahtarcının Yol ve İşçilik Masrafları
Sınırsız *
Araç Kapılarının Açılmaması Durumunda Aracın En yakın Tamirciye Çekilmesi
1.000
1.3 Lastik Değiştirilmesi Hizmeti
Servis Sağlayıcının İşçilik Masrafları
Sınırsız
Lastiğin Olay Yerinde Değiştirilememesi Halinde Aracın En Yakın Tamirciye Nakli
1.000
1.4 Benzin Bitmesi Durumunda Aracın En Yakın Benzinciye Çekilmesi Hizmeti
1.000
1.5 Aracın Arızalanması Çalınması veya Kaza Nedeniyle Ikamet ve Seyahat
1.5.1 Lehdar/Lehdarların Konaklaması
Günlük Azami
360
Toplam
En Fazla 3 gün
1.5.2 Lehdar/Lehdarların İkametine Dönüşü/Seyahate devamı
Sınırsız
1.5.3 Seyahate Devam Amacıyla Kiralık Araç
Muadil Araç
Lehdar Sayısı Sınırlaması Olmaksızın
En fazla 2 gün
1.6 İkame Araç
Azami C Sınıfı Muadil Araç
En fazla 7 gün
1.7 Onarılan ya da Bulunan Aracın Nakli ile Emanet Ve Muhafazası
1.7.1 Aracın İkamet Yerine Nakli
Sınırsız
1.7.2 Aracın Emanet ve Muhafazası
570
1.8 Profesyonel sürücü temini
Sınırsız
1.9 Yedek Parça Temini ve Ulaştırılması Organizasyonu
T.C. Sınırları Dahilinde Temin ve Ulaştırma Masrafları
Sınırsız
K.K.T.C. Sınırları Dahilinde Ulaştırma Masrafları
Sınırsız
2. Kişisel Teminatlar
2.1 Hastalık veya Yaralanma Sonucu Nakil
Sınırsız
2.2 Lehdarın Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgaha Nakli
Sınırsız
2.3 Eşlik Eden Lehdarların Nakli
Sınırsız
2.4 Yakın Bir Aile Üyesinin Seyahati/Konaklaması
Yurtiçi Günlük
360
Yurtiçi Toplam
En Fazla 4 Gün
Yurtdışı Günlük
570
Yurtdışı Toplam
En Fazla 10 Gün
2.5 Yakın Bir Aile Üyesinin Ölümü Nedeniyle Seyahatin Yarıda Kesilerek Geri Dönülmesi
Sınırsız
2.6 Lehdarın Yurtdışında Yaralanması veya Hastalanması Nedeniyle Sağlık Yardımı Sağlanması
18,000
2.7 Yurtdışında Yaralanma/Hastalık Nedeniyle Kalışının Uzaması
Günlük
570
Toplam
En fazla 5 gün
2.8 Ölen Lehdarın Cenazesinin İkametgaha Nakli
Yurtiçi ve Avrupa - Toplam
Sınırsız
Yurtdışı Diğer Ülkeler - Toplam
Sınırsız
2.9 Ölen Lehdara Eşlik Edenlerin Nakli
Yurtiçi ve Avrupa - Toplam
Sınırsız
Yurtdışı Diğer Ülkeler - Toplam
Sınırsız
2.10 Lehdara İlaç Gönderilmesi için Düzenleme Yapılması
Sınırsız
2.11 İkamet Yerindeki Hasar Nedeniyle Lehdarın Geri Dönmesi
Sınırsız
2.12 Acil veya Gerekli Mesajların Gönderilmesi
Sınırsız
3. Bagaj Teminatları
3.1 Bagajın ve Şahsi Eşyaların Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması
Sınırsız *
3.2 Tarifeli Uçuşlarda Bagajın Kaybı
420
4 Hukuksal Yardım Teminatları
4.1 Hukusal Savunma
7,200
4.2 Hukusal İşlemlerde Kefalet ve Giderler
4.2.1 Ceza Davalarında Yasal Gider ve Harcamalar
7,200
4.2.2 Ceza Davalarında Kefalet
18,000


Kapsamları tanımlanan teminatlar; hizmetin 'Anadolu Hizmet' operatörlerince sağlanması kaydıyla geçerlidir.

Bu Kategoriye Ait Diğer İçerikler